Tuyển dụng

  • Thông báo tuyển dụng

    Thông báo tuyển dụng

    Vị trí cần tuyển: Kế toán viên Số lượng tuyển: 02 Người Lương khởi điểm: Thỏa thuận Độ tuổi: Từ 24 Đến 35 Giới tính: Tất cả Chuyên ngành: - Kế toán/Kiểm toán - Ngân hàng/Tài chính Trình độ tối thiểu: Đại học Xếp loại: Khá - Giỏi Hệ đào tạo: Chính … Đọc Thêm