Văn phòng cho thuê

Trụ sở công ty TNHH Đầu tư xây dựng & Phát triển hạ tầng – Trung tâm thương mại và dịch vụ văn phòng

Trụ sở công ty TNHH Đầu tư xây dựng & Phát triển hạ tầng – Trung tâm thương mại và dịch vụ văn phòng

Khai trương ngày 17/9/07, Trụ sở công ty TNHH Đầu tư xây dựng & Phát triển hạ tầng - …